Mål for behandling:

  • Forebygging og behandling av stiv og øm muskulatur
  • Økt bevegelse og funksjon i ledd
  • Bedre dyrevelferd og økt prestasjon
  • Skadeforebygging

Behandlingsteknikker: 

  • Kiropraktikk
  • Craniosacralterapi
  • Bløtvevsbehandling

Hvilke hester har nytte av dyrekiropraktikk?

I utgangspunktet har alle hester nytte av en sjekk en gang i blant. Man kan behandle hester i alle aldre og på alle nivåer. Har du mistanke om at hesten din har en stiv rygg, er asymmetrisk i muskulatur eller skjellett eller har begrenset prestasjon så anbefales en konsultasjon. Ofte er det problemer som kommer gradvis og vil være vanskelig å oppdage for rytter/kusk, da kan en rutinemessig undersøkelse være anbefalt. 

Noen problemer skal alltid utredes av veterinær i første omgang, men hesten har ofte god nytte av oppfølgende dyrekiropraktisk behandling. Snakk gjerne med din veterinær om å få kopi av journal og diskuter behandlingsplan eller videre utredning i et tverrfaglig samarbeid. Halthet og tannproblematikk er lidelser der veterinær gjerne kan henvise til oppfølging hos dyrekiropraktor.

Halthet: Alle hester med en halthetsproblematikk med årsakssammenheng i ekstremiteter vil få forstyrrelser i resten av bevegelsesapparatet som følge av avlastning og kompensasjon. Ved leddbetennelser i frembein har gjerne hesten avlastet det vonde leddet lenge før symptomene kommer frem, dette fører til muskelspenninger i bog, skulder og nakke. Dette kan igjen føre til redusert bevegelighet i cervikal- og torakalcolumna, som kan vedvare selv om leddbetennelsen er borte. Leddbetennelser eller halthet fra bakbein kan også gi en overbelastning på resten av kroppen til hesten, da gjerne i form av stivheter i bekken, lende og brystkasse. Dersom kompensasjonsmønsteret ikke blir adressert i løsgjørende opptrening eller ved fysikalsk behandling, så vil haltheter kunne returnere raskere. Dyrekiropraktisk behandling vil kunne bidra til en raskere rekonvalesens av halthetsproblematikk og samtidig forebygge rekurrens. 

Tannproblematikk: De fleste som har hatt tannpine vet at det gi sekundær smerte til hode og nakke, samtidig som det kan forårsake sekundære hodepine og nakkesmerter. Ved tannproblematikk som tar tid å korrigere vil ofte muskulatur rundt kjeve og øvre nakke bli påvirket og kan igjen føre til at det tar lengre tid å oppnå et normalt tyggemønster. Derfor er det viktig at bevegelighet i kjeveledd og øvre nakke opprettholdes, samtidig som muskulaturen holdes smidig og funksjonell. Ikke minst vil behandling av disse områdene virke noe smertelindrende og redusere stress hos hester med tannplager.