Tina graduerte fra Anglo-European College of Chiropractic i 2012 og tok samtidig etterutdanning for kiropraktisk behandling av dyr. I dag jobber hun fulltid med dyrekiropraktikk og er sertifisert av International Veterinary Chiropractic Association (IVCA).

Hennes erfaring med behandling av mennesker og egen rideerfaring kommer godt med for veiledning av rytter under konsultasjon for hest. 

Videreutdannelse og søken etter ny kunnskap vil alltid prioriteres for å kunne tilby best mulig behandling for dine dyr.

 

 

The more you know, the more you know you don’t know!